* S otcem děkanem jsme při celosvětové adoraci 24 hodin pro Pána děkovali za život kardinála Miloslava Vlka

Vydáno dne 25. 03. 2017

3hod.jpgV pátek 24. března 2017 se naše farnost Vidnava pod vedením otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece přidala k postní iniciativě 24 hodin pro Pána, kterou vyhlásil papež František. Dnes jsou to dva roky, kdy se ve Vidnavě, díky celosvětové akci 24 hodin pro Pána, každý měsíc konají Tři hodiny pro Pána od 15:00 do 18:00 hodin. Inspirovali jsme se, zalíbilo se nám dívat se na Živého Krista v monstranci, zpívat mu, chválit ho, modlit se, děkovat, prosit… A i když nás v pohraničí není mnoho, o to bylo radostnější tento březnový den vnímat propojený celý svět, svět u Ježíšových nohou, svět, který má Krále. Ta vděčnost nás provázela během celého setkání.


Od 15:00 hodin jsme v tichosti v kostele sv. Kateřiny adorovali, v 16:00 hodin otec děkan sloužil mši svatou, kterou obětoval za kardinála Miloslava Vlka. V homilii mluvil o Ježíšovi, o jeho přikázáních a lásce k lidem. „A i když se stáří přibližuje a nemoci přicházejí, buďme vděční a děkujme za všechny, kteří došli k poslední hodince s Bohem. Ať jsme upřímní a naše úmysly ať jsou čestné. Modleme se, abychom všichni jednou prošli u Božího soudu.“

V mysli i v modlitbách jsme před Nejsvětější svátostí vzpomínali na zesnulého kardinála Miloslava Vlka, na jeho poslední slova, které zašeptal: „Nejkrásnější Král Ježíš na kříži“. Ježíš, který v těžkých chvílích člověka neopouští, naopak ho podpírá a dává sílu k nesení každého kříže. Vzpomněli jsme na opuštěné, trpící lidi a prosili za všechny, kteří Nejkrásnějšího Krále nechtějí znát, nechtějí vidět… Kéž by jeho dotek pocítili, uvěřili a žili v jeho blízkosti jako kardinál Miloslav Vlk, který nám to znovu všem připomněl: Nejkrásnější Král Ježíš na kříži

Při odchodu z kostela jsme se s farníky na chviličku zastavili u kříže, v tváři tvář u Nejkrásnějšího Krále všech srdcí…


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.