* Farnost Vidnava se připojila k celosvětové adoraci 24 hodin pro Pána

Vydáno dne 11. 03. 2018

3hod.jpgNa 24 hodin pro Pána, kdy probíhá celosvětová adorace vyhlášená papežem Františkem, se vždy těšíme. Připomíná nám rok 2015, kdy v naší farnosti Vidnava, díky této iniciativě, vznikly „Tři hodiny pro Pána“. Inspirovali jsme se a přesto, že nás v pohraničí není mnoho, jedenkrát za měsíc se scházíme a od 15:00 do 18:00 hodin v kostele sv. Kateřiny adorujeme spolu s otcem děkanem před Nejsvětější svátosti oltářní. Jdeme vstříc k paprskům Božím, k slunci života věčného směřujeme a vzdáváme chválu Hospodinu Bohu svému, Kristu Ježíši, Pánu našemu.


V pátek 9.3.2018 jsme se ve třech hodinách pro Pána připojili k celosvětové adoraci. První hodinu jsme v tichosti klečeli a rozjímali před Nejsvětější svátosti oltářní. V 16:00 hodin následovala mše svatá, spolu s otcem Miroslavem jsme procházeli 14 zastavení křížové cesty. Oslovili jsme Krále Krista a skvost Nebeského království Pannu Marii. Prosili jsme o pevnost v pozemském žití, o pokoru a sílu k nesení našich křížů. A protože otec Miroslav 6.3.2018 slavil svátek, nechybělo po mši svaté přání za naši farnost od všech farníků. 

Výstav Nejsvětější svátosti pokračoval litaniemi, modlitbami za mír ve světě, za trpící, národ, za bližní a farníky, za jednotu křesťanů…Každá modlitba byla prokládaná křesťanskými písněmi od srdce k srdci. 

"Jdeme cestou k Tobě, Pane Bože, Synu Králi Ježíši Kriste, Panno Nejsvětější Královno naše. Ruku v ruce v rovinách, kde vinná réva zraje, fík a různé plody země, které jsi nám na cestách přichystal. K horám, když přicházíme blíž, propasti a strže zrádné se odkrývají. Přejdeme těmi svody země a na vrcholu hory Tvé ti vzdáme chválu již tu Nejvyšší, kterou z perel na cestách utkáme."


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.