* Česko-polská hasičská pouť u sv. Floriána

Vydáno dne 09. 05. 2022

florian_kaple.jpgV sobotu 7. května byl krásný a požehnaný slunný den. Otec Miroslav se ráno na faře věnoval manželům při svátosti smíření, dopoledne povzbudil při mši svaté babičky na charitě a pak v poledne požehnal anděla v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě farnici, která na měsíc odlétá do Ameriky. S farníky jsme se potěšili bohatou výzdobou, kterou našemu kostelu zanechali pozůstalí z pátečního pohřbu, kdy jsme se loučili s bývalým učitelem, starostou Vidnavy. Mnoho červených růží nyní zdobí oltáře, pro nás v pohraničí je taková výzdoba vzácností, nakupujeme květiny v menším počtu a zdobíme skromně. Společně jsme pak nasedli do aut a vydali se na pouť ke sv. Floriánovi do Velké Kraše. Mnozí věřící z našich farností cestovali po výzvě otce Miroslava na pouť rodin na Mariahilf. „Každá pouť nese milosti, Pán Bůh vidí do srdce, zná mé myšlenky, touhy a díky mé ochotě přijet a obětovat svůj čas Bohu i upřímné modlitbě nás proměňuje, napravuje, chrání, navádí na cestu, dává sílu se nevzdávat…“


U sv. Floriána jsme sílu vnímali, uvnitř v nás promlouvalo svědomí. Nestačí stát jen na dvou nohách pozemských, je důležité slyšet Boží hlas: „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a ony jdou za mnou, já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou.“ Stojím na dvou nohách dobrých a špatných věcí v tomto světě? Nebo stojím na nohách a srdcem jsem napojený na Boha a slyším jeho hlas, který ke mně promlouvá? Dávám mu svůj čas, žiji to, co mě učí, odpouštím, jsem laskavější, vlídnější, může se o mě duchovní svět opřít, je na mě spolehnutí? Prosili jsem celým srdcem Boha na přímluvu sv. Floriána patrona všech hasičů, abychom jeho hlas stále slyšeli, aby pronikl naším svědomím, abychom slovem, myšlenkou ani skutky nehřešili a ve stáří, které není mnohdy lehké si to nepokazili. 
 
Otec Miroslav také pozdravil a poděkoval přítomným hasičům za jejich připravenost okamžitě pomoci při každém neštěstí a nás všechny vyzval, abychom úpěnlivě se svatým Floriánem prosili milosrdného Boha, aby zastavil válečný požár na Ukrajině a ještě horší požáry, které ničí rodiny, manželství a vztahy mezi příbuznými.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková