* Prázdninové setkání u svatého Jáchyma

Vydáno dne 25. 07. 2023

kobyla1.jpgV sobotu 22.7.2023 ve 14:00 hodin se konala pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé. Čistý a nazdobený kostel potěšil každého z nás, děkujeme paní Bednarské kostelnici i všem farníkům, kteří pečují, pravidelně větrají a poctivě se starají o svatostánek Boží. Vše vykonané s láskou v kostele, získává zásluhy a milosti pro náš duchovní život. 
Slavným růžencem pouť začala. Požehnání čtyř nových ministrantských oblečení, které jsme pro farnost zakoupili, potěšilo zejména ministranty Filipa a Vítka, kterým to u oltáře moc slušelo. Chvála k Panně Marii v písni zněla, vždyť svatý Jáchym a Anna byli rodiče Královny nebeské, rodičky Boha Syna, dcery požehnané mezi ženami. A tak jsme s naším knězem při poslouchání pastýřského listu ke dni prarodičů a seniorů děkovali za všechny rodiče, prarodiče, seniory, kteří vychovávají a vedou své děti a vnoučata k Bohu. 


A to už jsme se při homilii ocitli v příběhu člověka, který rozdal svým služebníkům hřivny, každému podle jeho schopností a odcestoval. Dva služebníci hřivny rozmnožili, ale třetí služebník se bál a svou hřivnu ukryl… Přenesli jsme se každý do svého života, do své rodiny a s otcem Miroslavem se zamýšleli nad svým životem, který nám Bůh svěřil. „Jsem také pracovitý služebník, je za mnou něco vidět? Využívám čas k něčemu užitečnému?“  Ptal se sám sebe i nás pan farář. „Nemohu jen zadarmo dostávat, nežít, nečinně stát na místě, jako služebník, který se bál života a hřivnu zakopal. A pokud jsem neužitečný služebník nebo se to děje v mé rodině, prosme sv. Jáchyma, aby se život proměnil v život užitečný a plodný…“ 
 
Při svatém přijímání a při výstavu Nejsvětější svátosti jsme zpívali písně za doprovodu varhan a kytary. Zazněly litanie ke sv. Jáchymovi a sv. Anně, modlili jsme se zásvětnou modlitbu k Srdci Ježíšovu a přijali svátostné požehnání.
 
Všichni poutníci si pak před kostelem pochutnali na bohatém pohoštění. 


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková