* Také letos můžete absolvovat Extrémní křížovou cestu vedoucí ostravsko-opavskou diecézí

Vydáno dne 20. 03. 2024

krizvpoli.jpgDiecéze - Několika tzv. Extrémních křížových cest, jež protnou hranice ostravsko-opavské diecéze, se mohou zúčastnit zájemci o netradiční rozjímání posledních Ježíšových chvil v Jeho pozemském životě. Všechny se shodou okolností uskuteční od pátku 22. března. Mezi pobožnostmi křížové cesty se vyjímá jedna její varianta, a sice tzv. Extrémní křížová cesta (dále jen EKC). Jde o dobrovolnou praktiku, jež spočívá v ujití vybrané, často dosti obtížné trasy během noci, rozjímání o Ježíšově utrpení a překonávání sebe sama. Putuje se po jednom či ve skupinkách (tvořených maximálně deseti lidmi), pokud možno mimo hlavní komunikace, přičemž od 1. zastavení je závazné mlčení, vyjma nahlas čteného rozjímání a modlitby na jednotlivých zastaveních. Trasa má být nejméně 40 km  dlouhá, jsou však výjimky. Její absolvování by mělo trvat nejméně 8 hodin a převýšení by mělo být alespoň 500 m.


„Extrémní křížová cesta nemá nic společného s poutěmi, s tím, že se jde ve skupince, člověk se cítí bezpečně, zpívá se a kněz si s vámi opeče špekáček… S tímto nemá nic společného. Je zkrátka temnou nocí. A také bojem, potýkáním se se svými slabostmi,“ stojí na webu EKC.

Otcem myšlenky těchto netradičních křížových cest byl o. Jacek Wiosna Stryczek, předsedající polské pobočky iniciativy Mužská spiritualita. První EKC se konala v r. 2009 a vedla z Krakova do Kalvárie Zebrzydowské. Dnes probíhá v desítkách polských měst, ale i v Norsku, Anglii, USA, ve Španělsku, na Islandu, potažmo v České republice – v Praze a v Luhačovicích.

15 zemí, 547 regionů, 1 252 tras, 55 451 km, 32 336 zatím registrovaných účastníků, uvádí se dále na webu ECK ohledně letošního ročníku, kde se dozvíte i něco navíc a kde můžete navýšit počet účastníků, pokud se přihlásíte na některou z těchto Extrémních křížových cest, které startují v pátek 22. 3. a které aspoň na pár kilometrů projdou územím naší diecéze.

Purpurová – Navštívení Panny Marie

Začíná po mši sv. v 19.00 v 19.00 Kępnici u Nisy, končí ve městě Bardo Śląskie a během 71 km povede těmito lokalitami: 

Kępnica - Hajduki Nyskie - Biała Nyska - Siestrzechowice - Trzeboszowice - Lisie Kąty - Gościce - Kamenička - Bílá Voda - Złoty Stok - Chwalisław - Przełęcz Kłodzka - Kłodzka Góra - Przełęcz Łaszczowa - Obryw Skalny - Bardo Śląskie

Zelená – Sv. Kateřiny

Počátek má rovněž v Kępnici po bohoslužbě v 19.00, 41 km dlouhá trasa ovšem povede jinudy, přičemž svůj konec bude mít ve vidnavském kostele sv. Kateřiny.

Kępnica - Sucha Kamienica - Stary Las - Bodzanów – Kolnovice - Gierałcice – Sławniowice - Jarnołtów - Łąka - kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vidnavě

Červená – Sv. Jana Pavla II.

Jde o třetí trasu se startem po mši sv. začínající v 19.00 v kępnickém kostele Navštívení Panny Marie, odkud její účastníci vyrazí směrem na Maria Hilf, kam dojdou po 41 km.

Průběh trasy: Kępnica - Las Lipowski - Szybowice - Wierzbiec - Moszczanka - Pokrzywna – Góra Zamkowa – Srebrna Kopa – Przełęcz Mokra – Pramen sv. Rocha - Zlaté Hory - kostel Panna Marie Pomocné (Maria Hilf).

Trasa Sv. Jakuba

Poslední trasou zavítavší na Jesenicko bude trasa Sv. Jakuba. Zakončena bude taktéž na Maria Hilf, kam během 36 km povedou kroky těch, kteří na ni vyjdou po mši sv. v obci Lubrza se začátkem stanoveným na 20.00.

Trasa: Lubrza - Jasiona - Prudnik - Prudnik Las - Dębowiec - Wieszczyna - Pokrzywna - Cicha Dolina - Biskupia Kopa - Zlaté Hory - Maria Hilf

Žlutá – Bl. Tomaszka a Strzałkowského

Zahájená bude po mši svaté začínající ve 20.00 v minoritském kostele v Hlubčicích, po 34 km vyústí ve cvilínském poutním chrámu Panny Marie Sedmibolestné, kam účastnící zamíří po této trase:

Hlubčice (Głubczyce) - Gadzowice - Rusín - Hrozová - Pielgrzymów - Barykady - Radynia - Pietrowice - Ciermięcice - Krnov - Cvilín

Trasa Sedm chrámů

Tato trasa započne v kostele sv. Anny v Křižanovicích (Krzyżanowe) po skončení bohoslužby, při níž celebrant stane u oltáře v 19.00, a v této obci též bude mít po 40 km svůj závěr, a sice v paláci knížat Lichnovských.

Její průběh bude následovný:

Krzyżanowice - Hať - Píšť - Bělá - Borucin - Bolesław - Brzeziak (Urbanek) - Owsiszcze - Krzyżanowice

Trasa Panny Marie Fatimské je název trasy, která bude na jednom svém úseku lemovat společnou česko-polsko hranici a „zavadí“ mj. i o Velkou Čantoryji, nejvyšší vrchol Slezských Beskyd v České republice. Z obce Zamarski zamíří po mši sv. v kostele sv. Rocha (zač. v 18.00) do Istebné-Stecówky po následující 39 m dlouhé trase:

Zamarski, Gumna, Bażanowice, Dzięgielów, Leszna Górna, Mała Czantoria, Wielka Czantoria, Soszów, Stożek, Kubaloka, Istebna-Stecówka

Vybavte se na cestu: nápoje a potraviny, teplé bundy, čepice, rukavice, dobré boty, pláštěnka, baterka (nejlépe vpředu „čelovka“) a ruční svítilna, náhradní baterie, plně nabitý mobilní telefon, karimatku, reflexní prvky nebo vesta. Zájemci si mohou připravit vlastní dřevěný kříž.

Důležité! Účast na EKC je na vlastní nebezpečí. Neposkytuje se pojištění ani lékařská péče. Bezpečnost na trase bude záviset hlavně na vás samých. Řiďte se obecnými pravidly silničního provozu.

Doporučujeme zajistit jednotlivou dopravu, která vás odvede z cesty, pokud nebudete schopni pokračovat v cestě. Před odjezdem informujte blízké o své účasti v EKC, uveďte mapu a vysvětlete průběh trasy.


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: biskupství