* Poutní mše svatá ke sv. Jáchymovi v Kobylé 2007

Vydáno dne 22. 07. 2007

Kobyla1.jpg„Sedni si každý den Ježíšovi k nohám a dej mu svůj čas, naslouchej  mu, buď s Ním. Pak z milostí Boží rozpoznáš, co konat a dělat máš. Budeš plnit vůli toho, který tě tolik rád má! Lásku, sílu, moudrost ti On k tomu dá.“

V neděli 22.7.2007 jsme se sešli v kostele sv. Jáchyma v Kobylé na poutní mši svaté. Přišli jsme sv. Jáchyma prosit za dar manželství, rodičovství.V 10:30 hodin jsme se modlili radostný růženec a v 11:00 hodin začala slavnostní poutní mše svatá, kterou celebroval náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Přítomna byla také starostka obce paní Milena Kamenná, sešlo se 100 věřících. Na varhany  hrála 76letá paní z Opavy, která v 18 letech  byla v Kobylé varhanicí. Měla radost, že si mohla znovu po tolikati letech v Kobylé zahrát.
V kázání otec děkan mluvil o naplnění Boží vůle v našich životech. Manželství a rodičovství je milost Boží. Sv. Jáchyma, který je patronem mužů, prosme za milost být dobrým manželem, otcem, dědouškem. Děkujme mu také za všechny muže, které máme ve svých rodinách a také za všechno to krásné, co v životě prožíváme. Do života patří i utrpení. V Bibli jsou  popsány věci, které jsou pro nás povzbuzením a také jsou zde popsány životní zkoušky, selhání, utrpení. Bůh nám do života posílá Pána Ježíše, aby nám ukázal ten správný směr. V prvním čtení jsme slyšeli o Abrahamovi, který viděl tři pocestné. Ihned jim jde naproti, nevěděl, že je to samotný Bůh s anděly. Abraham měl dobré srdce, schopnost ihned pomoci. Dal jim najíst, napít. Byl otec pravé víry. Pak se dozví, že jeho žena Sára, ač byla pokročilého věku, bude mít do roka syna. Osudy jsou různé, jediné, co je důležité, abychom naplnili to, co chce po nás Bůh, né co chceme my. Bůh může udělat i nemožné. V evangeliu jsme slyšeli o Martě, která měla dobré srdce, když viděla, že se blíží Ježíš, snažila se navařit, vše uklidit, nachystat. Jedinou věc nezvládla: dívala se na svou sestru Marii, která jen naslouchala slovům Ježíše. Říká tedy Ježíšovi, ať řekne něco sestře, aby jí pomohla a neseděla jen. Ježíš jí odpovídá: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věci. Jen málo je třeba, ano, jen jedno. Marie si vybrala nejlepší úděl, a ten jí nikdo nevezme." My si z této mše svaté odnesme tu schopnost sednout si každý den Ježíšovi k nohám a dát mu svůj čas, naslouchat mu, být s Ním. Pak z milostí Boží rozpoznáme, co Bůh po nás žádá, abychom v tom daném dnu konali, s kým máme být, co máme dělat. Vždyť jde jen o to jediné, abychom svým životem naplnili Boží plán, vůli samotného Boha.
Po mši svaté jsme se u výstavu Nejsvětější Svátosti modlili litanie k Srdci Ježíšovu a zasvětili Jemu svá srdce. Vše bylo ukončeno slavnostním Tedeem.
Potom byli všichni pozvaní do kulturního domu na výborné koláčky, kávu a minerálku. Na závěr každý z nás dostal Boží požehnání od otce děkana formou křížku na čelo.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG